سه راهی کوپلی

سه راهی کوپلی؛ توزیع اصولی آب بدون نشتی و رسوب

در تمام شبکه‌های لوله‌کشی تاسیسات ساختمانی باید توزیع آب در شبکه لوله‌ها به‌صورت یکسان انجام شود تا در نهایت کمترین افت فشار آب وجود داشته باشد. یکی از بهترین اتصالات برای توزیع اصولی آب در شبکه‌های لوله‌کشی، سه راهی کوپلی است. محصولی که در کنار توزیع مناسب آب به تمام قسمت‌های شبکه لوله‌کشی ساختمان، سیستم اتصال بسیار مستحکمی دارد که از عملکرد ساده‌ای نیز برخوردار است.

اطلاعات بیشتر ...