ابزار تنظیم لوله

با استفاده از ابزار تنظیم لوله، دقیق لوله‌کشی کنید

لوله‌کش‌ها برای نصب لوله‌های پنج‌لایه در بسیاری از موارد مجبور به برش آن‌ها می‌شوند. این برش‌ها می‌تواند باعث بیضی شدن یا تغییر حالت لوله‌های پنج‌لایه شده و ممکن است که لبه‌های لوله بریده شده ناصاف باشد. همچنین دهانه لوله برای ورود به اتصال باید کمی بزرگ‌تر شده تا باعث پارگی اورینگ‌های اتصال نشود. به همین خاطر باید از ابزار تنظیم لوله برای صاف کردن و یا تنظیم قطر لوله‌های پنج‌لایه استفاده کرد. بدون استفاده از این نوع ابزارهای لوله‌کشی، اتصالات لوله‌های پنج‌لایه ممکن است نشتی داشته باشند. به همین خاطر یک لوله‌کش حتما باید ابزارهای تنظیم لوله مانند برقو را در کیف تجهیزات خود داشته باشد.

اطلاعات بیشتر ...