جعبه کلکتور

جعبه کلکتور؛ تجهیزی برای نظم بخشیدن به کلکتورها

در سیستم لوله‌کشی لوله‌های پنج لایه، تمام انشعابات این سیستم‌ها در یک نقطه با استفاده از کلکتورها، به یکدیگر متصل می‌شوند. حال برای دسترسی و کنترل بهتر، تمام کلکتورها درون باکسی به نام جعبه کلکتور قرار می‌گیرند. در واقع این نوع باکس‌ها بیشتر برای نظم بخشیدن به کلکتورها کاربرد دارند اما مزایای بسیار زیاد آن‌ها باعث شده است که تکنسین‌ها در سیستم‌های کلکتوری توجه ویژه‌ای به جعبه‌های کلکتور داشته باشند.

اطلاعات بیشتر ...