زانو کلمپی

بدون زانو کلمپی، لوله‌کشی خطوط پرفشار ممکن نیست!

فرض کنید که می‌خواهید لوله‌کشی یک ساختمان پنج طبقه را انجام دهید. بدون تغییر زاویه و مسیر لوله‌ها امکان اجرای شبکه لوله‌کشی در این ساختمان وجود ندارد. به همین خاطر شما باید از اتصالاتی مخصوص مانند زانو برای تغییر مسیر لوله‌ها استفاده کنید. از طرف دیگر این ساختمان باید فشار آبی بالا داشته باشد. به همین خاطر شما باید از اتصالاتی استفاده کنید که بتوانند این فشار بالا را تحمل نموده و افت فشار ناچیزی داشته باشند و به مرور زمان دچار نشتی نشوند. زانو کلمپی بهترین انتخاب برای این نوع از شبکه‌های لوله‌کشی در سایز بالا است.

اطلاعات بیشتر ...