محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا)

محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا)؛ مورد استفاده در تست لوله‌های پلیمری

یکی از مشکلات تمام شبکه‌های لوله‌کشی، انجماد و ترکیدگی در فصل زمستان است. با کاهش دما، آب درون لوله‌های پلیمری منجمد می‌شود و در نتیجه ممکن است در زمان تست، لوله‌ها دچار ترک‌خوردگی و نشتی شوند. این مشکل در ساختمان‌هایی که در مناطق سردسیری واقع شده‌اند، بسیار جدی است. به همین خاطر نیوپایپ محلولی با نام محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) تولید کرده است که می‌تواند از بروز این مشکل به‌خوبی جلوگیری کند.

اطلاعات بیشتر ...