زانو 90 درجه کلمپی

دسته بندی ها:
کد محصولسایزتعداد در کارتنتعداد در بسته
22131040*40 میلی متر6 عدد1 عدد
22131250*50 میلی متر4 عدد1 عدد
22131463*63 میلی متر2 عدد1 عدد