نیوکلکتور رفت و برگشت همراه با شیر تنظیم رزوه‌ای

دسته بندی ها:
کد محصولسایزتعداد در بسته
312252( \"1/2 × \"1 ) 2b 4 عدد
312253( \"1/2 × \"1 ) 3b 4 عدد
312254( \"1/2 × \"1 ) 4b 2 عدد
312255( \"1/2 × \"1 ) 5b 2 عدد
312256( \"1/2 × \"1 ) 6b 2 عدد
312257( \"1/2 × \"1 ) 7b 2 عدد
312258( \"1/2 × \"1 ) 8b 2 عدد
312259( \"1/2 × \"1 ) 9b 2 عدد
312260( \"1/2 × \"1 ) 10b 2 عدد