محرک الکتریکی (شیر برقی)

کد محصولمشخصات
661010220 ولت