شیر یکسر روپیچ کوپلی دسته پروانه‌ای

دسته بندی ها:
کد محصولسایزتعداد در کارتنتعداد در بسته
64110216×1/2ʺ 48 12
64111020×1/2ʺ 40 10
64111220×3/4ʺ 32 8
64112425×3/4ʺ 32 8
64112625×1ʺ 16 4
64113632×1ʺ 16 4