شیر پیسوار فیلتردار بلند (دسته نقره‌ای)

دسته بندی ها:
کد محصولسایز
641742\"1/2×\"3/8 اینچ
6417441/2ʺ×1/2ʺ اینچ