شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)

دسته بندی ها:
کد محصولسایز
6417223/4ʺ×1/2ʺ اینچ