سه راهی 90 درجه صفحه دار توپیچ پرسی

دسته بندی ها:
کد محصولسایزتعداد در کارتنتعداد در بسته
16364216 × ʺ1/2 × 16 48 عدد6 عدد
16365020 × \"1/2 × 20 32 عدد4 عدد