سه راهی 90 درجه دیواری تبدیلی پرسی

دسته بندی ها:
کد محصولسایزکارتن بزرگتعداد در بسته
16266216 × ʺ1/2 × 20 64 عدد8 عدد
16267020 × ʺ1/2 × 16 64 عدد8 عدد