سه راهی پرسی

دسته بندی ها:
کد محصولسایزتعداد در کارتنتعداد در بسته
14150216×16×16 میلی متر128 عدد16 عدد
14150420×20×20 میلی متر80 عدد10 عدد
14150625×25×25 میلی متر32 عدد4 عدد
14150832×32×32 میلی متر32 عدد4 عدد
14151040×40×40 میلی متر6 عدد1 عدد
14151250×50×50 میلی متر4 عدد1 عدد
14151463×63×63 میلی متر2 عدد1 عدد