سه راهی دیواری موازی پرسی

دسته بندی ها:
کد محصولسایزکارتن کوچکتعداد در بسته
16268216×1/2ʺ×16 32 عدد8 عدد