سه راهی توپیچ پرسی

دسته بندی ها:
کد محصولسایزکارتن کوچککارتن بزرگتعداد در بسته
16160216×1/2ʺ×16 اینچ- 80 10
16161020×1/2ʺ×20 اینچ- 80 10
16162025×1/2ʺ×25 اینچ- 32 4
16162225×3/4ʺ×25 اینچ- 32 4
16163232×3/4ʺ×32 اینچ- 32 4
16164240×3/4ʺ×40 اینچ- 6 1
16165650×ʺ1×50 اینچ- 4 1