زانو 90 درجه پرسی

دسته بندی ها:
کد محصولسایزتعداد در کارتنتعداد در بسته
14130216×16 میلی متر192 عدد24 عدد
14130420×20 میلی متر112 عدد14 عدد
14130625×25 میلی متر64 عدد8 عدد
14130832×32 میلی متر32 عدد4 عدد
14131040×40 میلی متر6 عدد1 عدد
14131250×50 میلی متر4 عدد1 عدد
14131463×63 میلی متر2 عدد1 عدد