بوشن پرسی

دسته بندی ها:
کد محصولسایزکارتن بزرگتعداد در بستهکارتن کوچک
14110216×16 میلی متر240 عدد30 عدد
14110420×20 میلی متر160 عدد20 عدد
14110625×25 میلی متر64 عدد8 عدد
14110832×32 میلی متر64 عدد8 عدد
14111040×40 میلی متر3 عدد12 عدد
14111250×50 میلی متر8 عدد2 عدد
14111463×63 میلی متر5 عدد1 عدد